• Film och rörliga bilder

Mycket av den information som når oss idag kommer i form av filmer, rörliga bilder, animeringar och 3D-visualiseringar. Men hur gör man för att en film ska bli bra och nå ut? Hur går man till väga då ett filmprojekt startar, vilka förberedelser behöver göras, vilka steg ska utföras och vilka utmaningar och svårigheter finns? Vår medicinska copywriter Josephine Fredh reder ut begreppen och berättar om de olika typer av projekt som The Bloc Nordic arbetat med.

Film används på många olika sätt inom Life Science-sektorn för medicinsk marknadsföring och kommunikation. Att använda animerade filmer är ett utmärkt sätt att exempelvis beskriva komplexa verkningsmekanismer. Handhavande av medicinsk utrustning illustreras också på ett effektivt sätt genom animeringar och grafisk 3D-teknik. Filmer för medicinsk kommunikation kan därför se ut på många olika sätt och användas för olika ändamål.

Filmer används i olika sammanhang

Instruktionsfilmer av olika slag används av sjukvårds- och apotekspersonal för att informera och stödja patienter vid utbildning om olika behandlingar och för rådgivning, samt som inslag i olika vårdutbildningar. Filmer används också som informationsmaterial för utvalda läkemedel, om sjukdomar samt vid förebyggande av skador. Den största plattformen för instruktionsfilmer i Sverige är Medicininstruktioner.se som samarbetar med apoteken och FASS. Medicinska reklamfilmer och annat rörligt informationsmaterial används allt oftare på hemsidor, TV och olika sociala medieplattformar. Specialutvecklade appar nyttjar också filmer och rörliga bilder för att informera och ge stöd till patienter med specifika sjukdomar och behov.

– Instruktionsfilmer för patienter är en typ av film som vi arbetar mycket med, berättar Josephine. Det är filmer som beskriver hur patienten upplever sitt sjukdomstillstånd, administrerar sitt läkemedel eller hur behandlingen påverkar vardagen.

Josephine berättar att dessa filmer kan vara animerade, filmade eller vara en kombination av de båda.

– Jag skulle nog säga att film är ett väldigt användbart sätt att förmedla kunskap, både till hälso- och sjukvårdspersonal, patienter och allmänheten, säger Josephine.

Man med filmkamera

Medicinsk kommunikation genom film

Vi på Bloc arbetar med film, rörlig bild och kortare animeringar inom flera olika områden; till exempel reklamfilm för olika läkemedel, animerade filmer som visar läkemedels verkningsmekanism (MoA, mode of action), informationsfilmer om svåra sjukdomar, patientberättelser med intervjuer, samt olika instruktionsfilmer för patienter med fysiska övningar eller handhavande av medicintekniska produkter. Vi har också arbetat med filmer riktade specifikt mot barn och deras föräldrar.

– Vissa av de filmer vi producerat är filmer som används av läkemedelsföretagens representanter i samband med produktinformation ute på kliniker och vårdcentraler, andra ligger på hemsidor och patientportaler. En del visas i TV eller på medicinska symposier, berättar Josephine.

Många av våra filmprojekt omfattar också adapteringar och översättningar av filmers text och tal till alla nordiska länder eller översättningar mellan språken, där både textplattor i filmen, undertexter, filmens startbild och slutbild med text anpassas så att det följer regelverket för respektive land. Filmens ljud och berättarröst överförs till ett textmanus som sedan läses in på nytt på lokalt språk av noga utvalda röster, så kallad ”voiceover”.

Gemensam vision

Alla filmprojekt börjar med ett första möte där det huvudsakliga syftet är att etablera en gemensam vision för filmen. Den tänkta produkten gås noga igenom för att se över om det finns särskilda aspekter att ta hänsyn till vad gäller varumärket och marknaden, men det är minst lika viktigt att säkerställa att man ”pratar samma språk”.

– Att producera film handlar mycket om förtroende, säger Josephine. Kunden behöver känna förtroende för oss och känna sig trygga i att vi förstått deras behov och kan förverkliga deras vision.

Ömsesidigt förtroende och en gemensam bild av slutprodukten är viktigt vid filmproduktioner, oavsett om det handlar om en patientfilm, en instruktionsfilm till sjukvårdspersonal eller en reklamfilm riktad mot allmänhet.

– Det inte förrän efter klippningen av filmen som allt faller på plats och resultatet blir synligt. Då är det för sent att göra ändringar – det måste bli rätt från början, säger Josephine.

Våra produktionsteam består ofta av projektledare, manusförfattare, en eller flera fotografer, en som ansvarar för ljud och ljus och en på inspelningsplatsen som kan rodda med allt det praktiska så som lunch och rekvisita. Om det är en produktion med närbilder som kräver smink eller om produktionen kräver särskilda kläder så har vi också med oss en maskör och stylist. Efterproduktionen, så som klippning, justering av ljus, ljud, färg och påläggning av text, utförs oftast av våra fotografer.

Avstämningar är tidskrävande, men viktiga. Inte sällan ska filmmanuset, men också till exempel vinklar och grepp av medicinsk utrustning i filmen stämmas av och godkännas av kundens egna experter. Själva filmningen kan också upplevas som tidskrävande.

– En scen som är ett par sekunder i den slutliga versionen av filmen kan ta en timme eller mer att spela in, säger Josephine. Ljus och vinklar måste också bli optimala och det är alltid bättre att ha för mycket material, snarare än för lite, när man ska klippa filmen.

Filmstudio

Synopsis, manus och storyboard

Arbetsgången ser lite olika ut beroende på typ av filmproduktion, men börjar alltid med att en synopsis tas fram. En synopsis är en kortfattat översikt och summering av de viktigaste händelserna i filmen, som sen stäms av med kunden. Därefter tar manusarbetet vid. När manuset är klart ska det omvandlas till skissbilder i vad vi kallar en storyboard, eller bildmanus. Nästa steg är att välja inspelningsplats, tillsätta roller, välja speakerröst och kläder.

– Det är många delar som ska synkas i ett filmprojekt, men det allra viktigaste är att varje del av produktionen stäms av med kunden så att man hamnar ”rätt”, både vad gäller känsla, detaljer och fakta, säger Josephine.

När allt är klart spelas filmen in, eller animeras. Därefter är det dags för klippning samt att lägga på musik, text och eventuell berättarröst.

– Jag tycker all typ av filmproduktion är spännande att jobba med. Jag älskar den kreativa processen, kommunikationen med kunden och samarbetet inom produktionsteamet. Det är något magiskt med att vara med om att blåsa liv i en idé och se det slutliga resultatet efter många veckors intensivt arbete, avslutar Josephine.

Regler för reklamfilm

Det finns regler att förhålla sig till när man jobbar med film och läkemedel. Reklamfilmer för receptfria läkemedel, som kan köpas över disk, får riktas mot allmänheten, medan marknadsföring av filmer för receptbelagda läkemedel endast får riktas mot vårdpersonal. Ett gediget regelverk som omfattar medicinsk reklam finns i Läkemedelsverkets föreskrifter, vilka också utför tillsynen att reglerna efterlevs. All reklam och information om läkemedel måste vara aktuell, saklig och balanserad och måste överensstämma med det som står i produktresumén avseende läkemedlens effekt och egenskaper. Marknadsföringen ska vara etisk och saklig, vilket även gäller reklamfilm som produceras för olika kanaler så som TV, radio, webbsidor, tidningar och olika tidskrifter på internet. Två nämnder, IGN och NBL, granskar löpande den reklam som används av läkemedelsföretagen så att reglerna följs.

 

Helena Enroth
PhD, medicinsk copywriter, Bloc Nordic

 

23.10.25

AI-genererade texter

Utvecklingen av AI, artificiell intelligens, går i rasande fart. Hur kommer chattrobotar, så som ChatGPT, påverka framtidens medicinska textproduktion och byråarbete? Här kan du läsa om vad vi tror!

23.06.27

Precisionsmedicin

Precision innebär att man genomför något med stor noggrannhet. Precisionsmedicin är ett nytt spännande område inom medicin som baseras på noggranna analyser av stora mängder biologiska data från en person.

23.05.16

Rutkoden

Rutkodens ökade popularitet och användningsområden är kanske ingenting man brukar gå runt och fundera på men vi på The Bloc tycker att den tvådimensionella koden faktiskt förtjänar lite uppmärksamhet. 

23.04.22

Digitala utbildningar

Planerar ni för ett webbinarium? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er fixa det perfekta digitala mötet!

23.04.28

Annotera… mera

Jobbar du inom läkemedelsindustrin är sannolikheten stor att du kommit i kontakt med begreppet annoteringar, dvs. processen där claims i kommunikationen kopplas till rätt referenser. Låt oss hjälpa er hela vägen genom att också annotera färdigt material i Veeva Vault PromoMats.

23.04.18

New kids on the bloc

Vi växer och det görs genom noggrann och strategisk rekrytering. I Pharma Industry kan ni läsa om våra senaste tillskott på byrån och vad vi anser vara nyckeln till framgång när vi rekryterar nya medarbetare.

23.03.29

Our story

Man kan säga att startskottet för byrån avfyrade innan dess att vi fanns på riktigt. I oktober 1999 publicerades nämligen vår första byråannons i tidningen Pharma Industry ...