• AI-genererade texter – en game changer i medicinsk kommunikation?

Utvecklingen av AI, artificiell intelligens, går i rasande fart och som ett led i det släpps löpande nya och förbättrade versioner av AI-genererade texttjänster, så kallade chattrobotar. I debatten låter det som att dessa tjänster kommer ersätta journalister, copywriters och andra som arbetar med att producera textinnehåll. Kommer det verkligen bli så? I den här artikeln tittar vi närmare på vad AI är och spanar kring hur, och av vem, framtidens (medicinska) texter kommer produceras, i en värld där AI-verktygen blir allt bättre.

När man hör ordet AI är det lätt att börja tänka på Sci fi-böcker och Hollywoodfilmer men sanningen är den att vi redan idag använder oss av AI-teknologi i allt större utsträckning. Oftast utan att reflektera över det. Exempelvis är det AI-baserade program som sköter säkerhetsfunktioner i moderna bilar, låser upp våra mobiltelefoner med hjälp av ansiktsigenkänning och som individanpassar varuutbudet när vi handlar på nätet. Avancerade AI-program används idag också till exempel i jordbruket, tillverkningsindustrin och inom sjukvården för att förbättra diagnostik, behandling och vårdförlopp.

Mer mänsklig

Rent tekniskt är AI ett samlingsnamn för många olika teknologier som på olika sätt tränar datorprogram att fungera mer likt människor. Exempelvis handlar det om att lära ett program att resonera, planera, förstå vanligt språk och känna igen mönster. En annan viktig sak som datorprogram före AI inte kunde göra, men nu klarar, är att lägga ihop flera olika intryck eller fakta och dra slutsatser utifrån den samlade bilden. Utvecklingen har bland annat resulterat i de nya och förbättrade AI-genererande textverktygen, de så kallade chattrobotarna, så som ChatGPT. ChatGPT är en så kallad generativ AI vilket betyder att programmet skapar text som inte funnits tidigare. Den utrycker sig som en människa och kan exempelvis svara på frågor, skriva dikter, sammanfatta text och skämta. Den första versionen av ChatGPT släpptes i november 2022 och fick en miljon användare på en vecka. I våras släpptes den fjärde versionen och idag använder ca en miljon människor verktyget.

En fråga som dyker upp i kölvattnet av denna snabba utveckling är om, och i så fall när, AI-baserade textverktyg så som ChatGPT kommer ersätta oss copywriters och andra yrkesgrupper som arbetar med att skapa textinnehåll? Kan vi redan nu låta en chattrobot generera innehållet i nästa HCP-broschyr eller skriva manus till kommande patientfilm?

Ett AI-genererat svar

Frågorna är många och de definitiva svaren få. När man frågar ChatGTP om vad den (hen?) tror, blir svaret: ”Som en avancerad språkmodell har ChatGPT möjligheten att generera texter inom olika ämnen, inklusive medicinska ämnen. Det är möjligt att den kan producera medicinska texter som kan vara informativa och välstrukturerade. Men att ersätta professionella medicinska copywriters helt och hållet är inte helt enkelt.”

Ett ganska diplomatiskt svar för att komma från ett datorprogram, tycker ni inte? Dessutom har ChatGPT rätt. För trots det faktum att dagens chattrobotarna skriver snabbt, är relativt korrekta, gratis och kan arbeta dygnet runt kan man inte ersätta text skriven av personer med medicinsk kompetens, med AI-genererad text. Än så länge saknar AI-verktygen en rad viktiga saker så som:

    1. Kvalitetskontroll: Språkmodeller är inte felfria och kan generera felaktiga eller opålitliga medicinska påståenden.
    2. Mänsklig insikt: Medicinska copywriters har utbildning och kunskap inom medicin, vilket gör att de kan tillhandahålla insikter som en generell språkmodell inte har.
    3. Områdesexpertis: En medicinsk copywriter har en specialiserad förståelse för medicinska termer och terminologi, vilket gör att de kan producera mer exakta och tekniskt korrekta texter.
    4. Anpassad ton och stil: Copywriters kan anpassa ton och stil efter målgruppen, medan en generell språkmodell kanske inte alltid träffar rätt ton och känsla.

Referenser och källor är alltid viktigt för oss som arbetar med medicinsk kommunikation och därför måste jag nämna att ovan lista faktiskt genererats av ChatGPT. Kanske är det så här framtidens (sam)arbete kommer se ut för oss medicinska copys? Kanske blir det så att idén, syftet, den specifika områdeskunskapen, tonaliteten och kvalitetskontrollen sköts av oss mänskliga skribenter, medan AI skapar utvalda delar? Fast det klart, chattrobotarna skapar ingen text på eget hand. Det krävs att en människa ställer frågor och ger instruktioner så att textroboten vet vad den ska skriva. Dessa direktiv kallade promts och är ett hantverk i sig. På så vis är alltså mänsklig intelligens i allra högsta grad inblandad i skapandet av AI-texten.

Hur kommer framtidens medicinska kommunikation skapas?

Sammanfattningsvis kan sägas att utvecklingen av AI i allmänhet, och AI-genererade textverktyg så som ChatGPT i synnerhet, är otroligt spännande! Idag kan dessa program generera texter som vi inte ens trodde var möjligt för bara något år sedan. På grund av den hisnande utvecklingsfarten är svårt att sia om framtidens medicinska kommunikation kommer vara skapad av mänsklig eller artificiell intelligens. Än är vi inte där men en sak är säker; AI är här för att stanna och det är nog en god idé det att börja bekanta sig med de nya textverktygen om man som skribent vill ha en chans på morgondagens arbetsmarknad. AI-genererad text kanske inte kommer ersätta text skriven av en medicinsk copywriter inom en överskådlig framtid – men medicinska copywriters som kan behärska AI-verktyg, kommer förmodligen ganska snart ersätta medicinska copywriters som inte gör det.

 

Josephine Fredh
Medicinsk copywriter/ Kommunikationsstrateg, Bloc Nordic

 

23.09.05

Film och rörliga bilder

Film, rörliga bilder, visualiseringar och animeringar når oss med olika slags information varje dag. Men hur gör man för att en film ska bli bra och nå ut?

23.06.27

Precisionsmedicin

Precision innebär att man genomför något med stor noggrannhet. Precisionsmedicin är ett nytt spännande område inom medicin som baseras på noggranna analyser av stora mängder biologiska data från en person.

Kvinna i rörelse förbi vägg med QR-koder-
23.05.16

Rutkoden

Rutkodens ökade popularitet och användningsområden är kanske ingenting man brukar gå runt och fundera på men vi på The Bloc tycker att den tvådimensionella koden faktiskt förtjänar lite uppmärksamhet. 

23.04.22

Digitala utbildningar

Planerar ni för ett webbinarium? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er fixa det perfekta digitala mötet!

23.04.28

Annotera… mera

Jobbar du inom läkemedelsindustrin är sannolikheten stor att du kommit i kontakt med begreppet annoteringar, dvs. processen där claims i kommunikationen kopplas till rätt referenser. Låt oss hjälpa er hela vägen genom att också annotera färdigt material i Veeva Vault PromoMats.

23.04.18

New kids on the bloc

Vi växer och det görs genom noggrann och strategisk rekrytering. I Pharma Industry kan ni läsa om våra senaste tillskott på byrån och vad vi anser vara nyckeln till framgång när vi rekryterar nya medarbetare.

Hans
23.03.29

Our story

Man kan säga att startskottet för byrån avfyrade innan dess att vi fanns på riktigt. I oktober 1999 publicerades nämligen vår första byråannons i tidningen Pharma Industry ...